Reiniging en inspectie

van kleine en grotere riolen

Bart Hermans Riooltechniek is u graag van dienst met de reiniging en inspectie van riolen. Puur gericht op de zakelijke markt, met name voor gemeenten en bedrijven. Bart draait nergens zijn hand voor om, en gaat met plezier de grootste uitdagingen aan.

Wij zijn voornamelijk actief omtrent het reinigen en inspecteren van riolen vanaf 160 mm tot 2250 mm. Onze vrachtwagen en zandsleen zetten wij in bij projecten met grotere riolen, vanaf 1000 mm. Daarnaast worden wij ook veelal ingeschakeld voor het reinigen van de zogenoemde koker riolen.

Na het vaststellen van de situatie en een plan van aanpak bekijken wij of er tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden externe partijen nodig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bedrijf gericht op de leidinginspectie. Wij werken op dit gebied samen met gecertificeerde bedrijven die rapporten leveren met de benodigde keuringseisen.

Contact opnemen

Rioolputten, gemalen, kelders en berging bezinkbassins reinigen

Een specifiek onderdeel binnen onze werkzaamheden is de reiniging van rioolputten, gemalen, kelders en berging bezinkbassins. Dit zijn werkzaamheden die in veel gevallen jaarlijks herhaaldelijk enkele keren terugkeren. Een voorbeeld hiervan zijn gemalen, oftewel grote pompkelders welke het rioolwater van een complete woonwijk wegpompen. Hiervoor worden wij in de meeste gevallen 1 tot 2 keer per jaar ingeschakeld.